Bygga hus

HUR GÅR DET TILL ATT BYGGA HUS?

Det börjar med val och köp av tomt och fortsätter med planering, budget, byggnation, mm. Vi har en lång erfarenhet av denna process och blir mer än gärna er guide i den långa och spännande vägen fram till ert drömhus.

 

 

BESTÄLLA HUS

Förutom att erbjuda våra kunder mångårig erfarenhet, hög kompetens och ett högkvalitativt arbete ger vi också vägledning. Vi tar fram skisser, bygglovshandlingar och allt annat som behövs innan ett projekt startas. Sedan är vi med under hela resan, från första idé tills den nya byggnationen är färdig.

ERT PROJEKT

För att göra det så enkelt som möjligt för våra kunder så erbjuder vi er nyckelfärdiga hus. Ni tecknar ett avtal med oss på Bohus-Villan så sköter vi allt tills ert hem är klart för inflyttning. All entreprenad sker direkt genom oss.

FRÅN TOMTKÖP TILL INFLYTTNING I FÄRDIGT HUS

Ditt husköp kan vara en av de största investeringarna ni gör. Just därför är det viktigt att allt känns rätt och blir som ni har tänkt er. Hos oss köper ni materialsatsen och skriver sedan kontrakt med lokal entreprenör för byggnationen av huset.

Agenten finns med som stöd under byggprocessen fram till er inflyttning. Med vår praktiska checklista kan ni följa byggprocessens alla steg, från idé till färdigt hus.

1. BUDGET
Kontakta din bank för att få veta hur mycket du får låna och gör en boendekalkyl tillsammans med dem. Som underlag behöver du en produktionskostnadskalkyl som omfattar samtliga identifierade kostnader för din husbyggnation. Vi är behjälpliga i denna process.
2. TOMTKÖP
Först av allt behöver ni hitta en lämplig tomt. Titta gärna på flera alternativ. Viktiga frågor: Hur förhåller det sig med kommunikationer, barnomsorg, skolor med mera i området?

Hör med kommunens stadsbyggnadskontor vilka bestämmelser som gäller för just er tomt. Lantmäteriet kan ge information om tomten belastas av något servitut eller är pantsatt.Tänk på att kostnader som el- och VA-anslutningar tillkommer, samt gatukostnader.
3. VAL AV HUSMODELL
Dags att välja hus! Vilket hus ni väljer beror dels på dina egna preferenser vad gäller stil, storlek och planlösning, samt på vilken tomt ni har. Varje område har sina unika planbestämmelser som anger hur stort och högt du får bygga. Vi på Bohus-Villan eller kommunen kan hjälpa er att få fram vad som gäller där ni vill bygga.

Vi tar hänsyn till allt detta när vi diskuterar vilken husmodell som passar bäst för er. Det mesta går att lösa! Bohus-Villan hjälper er med skisser och de lösningar som ni vill ha.
4. AVTAL
När ni har valt husmodell, skrivs ett avtal med oss. Vi tillverkar husmoduler eller väggblock på våran verkstad i Hunnebostrand. Naturligtvis erbjuder vi totalentreprenad.
5. BYGGLOV
Vi hjälper dig med all nödvändig administrativ pappersexercis, som till exempel bygglovshandlingar. Beviljandet av bygglov tar lite olika lång tid beroende på vilken kommun du ska bygga i.

Likaså kan priset för en bygglovsansökan variera utifrån kommun. Tala med er kontaktperson för att få mer detaljerad information om vad som gäller där ni väljer att bygga.
6. SLUTLIG BESTÄLLNING
När bygglovet är beviljat gör vi i ordning en tillverknings- och leveransorder.
Nu läggs huset in i vår produktionsplanering och du får ett bestämt datum för leverans och färdigställande.
7. BANK OCH BETALNINGAR
För att bygga hus måste ni ha klart med byggnadskreditiv från banken. Ett byggnadskreditiv är ett lån som betalas ut successivt allteftersom byggkostnaderna uppstår. När husbygget är klart läggs ditt lån om till ett vanligt bolån.

Mer information om detta får ni av banken. Ett par veckor efter slutbeställning kommer vi att begära en så kallad spärrförbindelse. Det innebär att banken skriftligen reserverar den summa pengar som BohusVillan ska fakturera.
8. KONTROLLANSVARIG
Lagen kräver att ni utser en kontrollansvarig (KA) när ni bygger hus. Denna har enligt Plan- och bygglagen (PBL) som främsta uppgift att kontrollera att byggplanen följs. Er KA ska utses före byggstart och godkännas av kommunen. KA ska medverka vid samråd och slutbesiktning.

Kostnaden för KA kan variera. Tala med er kontaktperson för mer detaljerad information.
9. SAMRÅD OCH STARTBESKED
Efter att ni fått bygglov kallar kommunen till ett tekniskt samråd. Liksom med bygglovshandlingar hjälper vi er att ta fram erforderliga handlingar. Efter samrådsmötet erhåller ni ett startbesked.
10. UTSÄTTNING
Utsättning sker i samband med bygglovsansökan. Sedan sker en lägeskontroll vid färdigställande.
11. BYGGTIDEN
Byggtiden, från husleverans till inflyttning, varierar bland annat beroende på husets storlek och konstruktion.
12. FÖRSÄKRINGAR
Ert husbygge är försäkrat så snart ni har tecknat ett köpeavtal med oss.
13. ÖVERLÄMNING/SLUTBESIKTNING
Om slutbesiktning krävs kommer en oberoende besiktningsman kallar er och övriga berörda parter till slutbesiktning.
Först efter godkänd slutbesiktning utfärdar kommunen ett slutbevis.
14. SLUTBESKED
Nu är det äntligen dags för er att flytta in i ert drömhus och börja inreda.