Ekehog by - Permanentbostäder i naturskön miljö

Ekehog by

Permanentbostäder

Permanentbostäder i naturskön miljö mitt i Bottnadalen med gång/cykelavstånd till havet. Bohus-Villan SmartLiving planerar tre småhus med separat uthyrningsdel i natursköna Ekehog by. Här finns möjlighet till odling och djurhållning i mindre skala.

Vill du bo året runt i Ekehog by?

Enfamiljshus med möjlighet till uthyrning i enskilt komplementbostadshus
Vi erbjuder ett komplett huspaket, inklusive uthyrningsdel samt V/A med borrad brunn
Gemensamt biologiskt reningsverk för alla bostäder
Brandsäkerhet: Alla våra hus är godkända för permanentboende och uppfyller alla brand och säkerhetskrav.
Energivärden: Våra hus är välisolerade och anpassade efter det nordiska klimatet.
Tillgänglighetsanpassade hus: Våra husmodeller är fullt tillgänglighetsanpassade, och är klassade som åretruntboenden samt erbjuder boendemöjligheter för rörelsehindrade personer.
Vill du veta mer, skicka en intresseanmälan redan idag!

Valbara hus

Ekehog by ska anpassas efter miljö och tradition och vara en enhetlig och väl fungerande bebyggelse. Vi kommer erbjuda olika storlekar på småhus.

Bo Josefsson